DİFRAMLI  EMNİYET VENTİLLERİ

                                                                                                                           15 / 02 / 2018

DİYAFRAMLI  EMNİYET VENTİLLERİ ( IMT )

    FİYATI

1/2”  2,5-3-6 bar  EMNİYET VENTİLİ      İMT

9,00 €

1/2”  7-10 bar      EMNİYET VENTİLİ      İMT

11,00 €

3/4”  2,5-3-6 bar   EMNİYET VENTİLİ     İMT

11,00 €

3/4”  7-10 bar       EMNİYET VENTİLİ     İMT

14,00 €

1”  2,5-3-6 bar      EMNİYET VENTİLİ     İMT

23,00 €

1”  7-10 bar          EMNİYET VENTİLİ     İMT

25,00 €

DİYAFRAMLI  EMNİYET VENTİLLERİ ( WATTS )

1/2*x1/2” NİPELLİ 2,5-3 bar  EMN.VEN  .                WATTS

3,70 €

1/2*x1/2” 3-4-5-6-8 bar  EMN. VENTİLİ                WATTS

4,00 €

1/2*- ORİNG GEÇMELİ 3 bar  EMN. VENTİLİ         WATTS

3,40 €

1/2*X3/43-4-6 bar EMNİYET VENTİLİ                   WATTS

5,30 €

3/4*x1”  3-4-5-6 bar  EMNİYET VENTİLİ               WATTS

6,90 €

1* x11/4” 3-4-6-8-10 bar  EMN. VENT.                 WATTS

22,90 €

1* x11/4” 5 bar  EMNİYET VENTİLİ                         WATTS

28,60 €

11/4*x11/2”  3-4-6 bar  EMN. VENT.               WATTS

28,60 €

11/4*x11/2”  5  bar  EMN. VENT.                             WATTS

36,20 €

DİYAFRAMLI  EMNİYET VENTİLLERİ ( CASE )

1/2”  EMNİYET VENTİLİ  3,4,5,6 Bar  Dişi-Dişi          CASE

13,50 TL

1/2”  EMNİYET VENTİLİ  8,9,10 Bar   Dişi-Dişi          CASE

14,50 TL

1/2”  EMNİYET VENTİLİ  3,4,5,6 Bar  Erkek-Dişi       CASE

13,50 TL

1/2”  EMNİYET VENTİLİ  8,9,10 Bar   Erkek-Dişi       CASE

14,50 TL

3/4”  EMNİYET VENTİLİ  3,4,5,6 Bar  Dişi-Dişi          CASE

27,10 TL

3/4”  EMNİYET VENTİLİ  8,9,10 Bar   Dişi-Dişi          CASE

28,70 TL

3/4”  EMNİYET VENTİLİ  3,4,5,6 Bar  Erkek-Dişi       CASE

27,20 TL

3/4”  EMNİYET VENTİLİ  8,9,10 Bar   Erkek-Dişi       CASE

28,70 TL

1”  EMNİYET VENTİLİ  3,4,5,6 Bar  Dişi-Dişi          CASE

40,50 TL

1”  EMNİYET VENTİLİ  8,9,10 Bar   Dişi-Dişi          CASE

42,80 TL

1”  EMNİYET VENTİLİ  3,4,5,6 Bar  Erkek-Dişi       CASE

41,60 TL

1”  EMNİYET VENTİLİ  8,9,10 Bar   Erkek-Dişi       CASE

43,90 TL

11/4” x11/2  EMNİYET VENTİLİ  3,4,5,6 Bar  Dişi-Dişi          CASE

119,50 TL

11/4” x11/2  EMNİYET VENTİLİ  8,9,10 Bar   Dişi-Dişi          CASE

125,50 TL

11/2” x 2”     EMNİYET VENTİLİ  3,4,5,6 Bar  Dişi-Dişi          CASE

493,60 TL

11/2” x 2”     EMNİYET VENTİLİ  8,9,10 Bar   Dişi-Dişi          CASE

526,50 TL

2” x 21/2”     EMNİYET VENTİLİ  3,4,5,6 Bar  Dişi-Dişi          CASE

640,30 TL

2” x 21/2”     EMNİYET VENTİLİ  8,9,10 Bar   Dişi-Dişi          CASE

683,00 TL

1/2 Termosifon Emniyet Ventili                                                  CASE

11,54 TL

1/2 Termosifon Emniyet Ventili  ( Mandallı )                              CASE

12,72 TL

1/2 OTOMATİK HAVA TAHLİYE (PURJÖR)(MİNİJÖR)           CASE

15,80 TL

DİYAFRAMLI  EMNİYET VENTİLLERİ ( DAS )

1/2"    1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6 BAR    KOMBİ  EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli 110 C  Max 10 Bar

12,60 TL

3/4"    1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6 BAR    KOMBİ  EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli 110 C  Max 10 Bar

18,00 TL

1/2"    1-2-3-4-5-6  BAR                                   EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

28,00 TL

1/2"    1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5  BAR                 EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

   32,20 TL

1/2’’    7-8-9-10 BAR                                        EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

30,00 TL

1/2"    7,5-8,5-9,5 BAR                                     EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

34,50 TL

3/4"    1-2-3-4-5-6 BAR                                    EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

35,00 TL

3/4"    1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5 BAR                  EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

40,25 TL

3/4’’    7-8-9-10 BAR                                        EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

37,00 TL

3/4"    7,5-8,5-9,5  BAR                                   EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

42,55 TL

1"      1-2-3-4-5-6 BAR                                    EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

76,00 TL

1"      1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5 BAR                  EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

87,40 TL

1’’      7-8-9-10 BAR                                         EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

80,00 TL

1"      7,5-8,5-9,5 BAR                                     EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

92,00 TL

11/4"  1-2-3-4-5-6  BAR                                  EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

104,00 TL

11/4"  1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5 BAR                 EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

119,60 TL

11/4’’  7-8-9-10                                                EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

110,00 TL

11/4"  7,5-8,5-9,5 BAR                                    EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

126,50 TL

11/2"  1-2-3-4-5-6  BAR                                  EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

515,00 TL

11/2"  1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5  BAR                EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

592,25 TL

11/2’’  7-8-9-10 BAR                                       EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

540,00 TL

11/2"  7,5-8,5-9,5 BAR                                    EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

621,00 TL

2"       1-2-3-4-5-6  BAR                                  EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

660,00 TL

2"       1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5  BAR               EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

759,00 TL

2’’       7-8-9-10 BAR                                       EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

700,00 TL

2"       7,5-8,5-9,5 BAR                                   EMNİYET VENTİLİ.  DAS yerli      140 C  Max    10 Bar

805,00 TL

 

 

¼” OTOMATİK PANEL PRÜJÖR  /  ½” OTOMATİK PANEL PRÜJÖR   ( DAS )

8,80TL/10,00TL

 

DİYAFRAMLI  EMNİYET VENTİLLERİ ( HONEYWELL )

1/2"  2,5-3 BAR              EMNİYET VENTİLİ           HONEYWELL

13,00 €

1/2”   6 - 8 -10 BAR        EMNİYET VENTİLİ           HONEYWELL

22,70 €

3/4"  2,5-3        BAR       EMNİYET VENTİLİ           HONEYWELL

19,60 €

3/4”   6 – 8 - 10  BAR     EMNİYET VENTİLİ           HONEYWELL

24,80 €

1”  2,5 – 3 – 4 BAR        EMNİYET VENTİLİ           HONEYWELL

33,00 €

1”  6 – 8 – 10  BAR        EMNİYET VENTİLİ           HONEYWELL

42,30 €

11/4” 2,5 – 3 – 4 BAR    EMNİYET VENTİLİ           HONEYWELL

65,00 €

11/4” 6 – 8 - 10 BAR      EMNİYET VENTİLİ           HONEYWELL                      

60,00 €

DİYAFRAMLI  EMNİYET VENTİLLERİ ( SYR )

1/2"  3 – 4 – 5 –      Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

  -

3/4"  3 – 4 – 5         Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

3/4"  6                     Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

3/4"  7-8                  Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

3/4"   9                    Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

1"   3                       Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

1"   4-5-6-8-9          Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

11/4”  3                   Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

11/4”  4                   Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

11/4”  5                   Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR-

-

11/4”  6                   Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

11/2”  3                   Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

11/2”  4 – 5             Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

11/2”  6                   Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

2 ”     3                    Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

2 ”     4 – 5              Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

2 ”     6                    Bar  EMNİYET VENTİLİ  SYR

-

 

AÇIKLAMA : syr emniyet ventili, sabit basınçlı emniyet ventili, case emniyet ventili, emniyet ventili fiyat listesi, 3 bar emniyet ventili fiyat, pakkens emniyet ventili fiyat listesi, case emniyet ventili fiyat listesi, ayarlanabilir emniyet ventili


Güncel Tesisat Malzeme Fiyatları
ANKARA’DA SIHHİ TESİSAT, ANKARA’DA KALÖRİFER TESİSATI MALZEMELERİ, ANKARA’DA DOGALGAZ TESİSAT MALZE
MELERİ,GÜNCEL FİYATLAR DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ IMT, WATTS, CASE, DAS, HONEYWELL, SYR, VENTİLİ
KAR-EL İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ LTD ŞTİ. ULUS- MERKEZ : 0312 311 24 44  OSTİM-ŞUBE : 0312 354 34 35


Güncel Tesisat Malzeme Fiyatları

FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEGİLDİR.27-F
İSKONTO ve ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ.

PEŞİN ÖDEMEDE : IMT : -%NET      WATTS : -%15    CASE: -%20    DAS: -%30   
HONEYWELL: -%25  SYR: -%30
 

Kar-el.com.tr